Anbi verantwoording

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als deze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. 

De Nederlandse Federatie voor Pijprokers (NFP) is een ANBI.

Dat de NFP een ANBI is, heeft voordelen: 

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
 • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

Het bestuur van de NFP

 • Voorzitter: drs. C.N. Crans
 • Vice voorzitter/penningmeester: L. Vijgen
 • Secretaris/lid bestuur: R. Steunenberg
 • Algemeen lid bestuur: G. Landlust

Activiteiten van de NFP zijn onder andere geweest

 • Tentoonstelling “De kunst van het genieten” in het Patriciërshuis te Dordrecht;
 • Het geven van workshops over de cultuur van het pijproken op diverse locaties;
 • Het organiseren van het jaarlijks terugkerend evenement “De Smaeck van Oirschot”;
 • De aanschaf van de zogenaamde collectie Alblas bestaande uit een unieke verzameling van aan pijproken gerelateerde artikelen met het doel deze tentoon te stellen;
 • He samenwerken met andere erfgoedtradities zoals o.a. het jeneverstoken (jenevermuseum in Schiedam);
 • De deelname aan diverse evenementen zoals “Ketels aan de Kade” te Delfshaven en het “Schots weekend” te Groot Ammers;
 • Het laten produceren van een koningspijp (goudse kleipijp) en het aanbieden hiervan aan koning Willem Alexander te Dordrecht;
 • Het laten produceren van produceren van een groen gelakte stenen pijp op basis van een mal die reeds meer dan 100 jaar niet gebruikt was.

Op de website van de belastingdienst (https://www.belastingdienst.nl) vindt u meer informatie over de ANBI status en de mogelijkheden om belastingtechnisch voordelig een schenking te doen of een gift te geven.

STICHTING NEDERLANDSE FEDERATIE VOOR PIJPROKERS

GASSELTERWEG 17, 9514 BK GASSELTERNIJVEEN | POSTBUS 18, 9530 AA BORGER
RSIN: 816752801 | KvK: 41172309.