De belastingdienst heeft de Nederlandse Federatie voor Pijprokers (NFP)aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Tevens zijn wij aangemerkt als Culturele Instelling (CI).