Voorzitter:
Drs. Cor C.N. Crans
Taken: algemene zaken, communicatie/PR., nationale &
internationale contacten (o.a. CIPC).    Voorzitter CIPC;
    Lid van het Dordtse Pijprokersgilde / DPG.
    Erelid van de Pipe Club of NITRA en New York.

Post: via Secretariaat NFP – Singelstraat 75
2613 EN – Delft.
✆  (00-31) / (0)6-53338788
✉@ voorzitter
Vice-voorzitter /Penningmeester:
Luc Vijgen
post via: Singelstraat 75
22613 EN – Delft.
✆ (00-31) / (0)6-30149136

✉@ penningmeester
Secretaris / lid bestuur.
Marco van Maarschalkerwaard
Taken: secretariaat NFP / PR activiteiten / website & content 

post via: Singelstraat 75
2613 EN – Delft.
✆ (00-31) / (0)6-29480213

✉@ secretaris
Algemeen lid bestuur.
Geert Landlust
    Lid van het Schavotpiepke, Stadskanaal.
Post: via Singelstraat 75
2613 EN – Delft.
☏ 0598 620 498
✆(00-31) / (0)6-12969429
✉@ bestuurslid
rekening Stichting Nederlandse federatie voor Pijprokers: NL75 ABNA 0533 5572 16