Voorzitter:
Drs. Cor C.N. Crans
Taken: algemene zaken, communicatie/PR., nationale &
internationale contacten (o.a. CIPC).    Voorzitter CIPC;
    Lid van het Dordtse Pijprokersgilde / DPG.
    Erelid van de Pipe Club of NITRA en New York.

Post: Secretariaat NFP
Postbus 18
9530 AA Borger
✆  (00-31) / (0)6-53338788
✉@ voorzitter
Vice-voorzitter /Penningmeester:
Luc Vijgen
Post via secretariaat
✆ (00-31) / (0)6-30149136

✉@ penningmeester
Secretaris / lid bestuur.
Ronald Steunenberg
Taken: secretariaat NFP / PR activiteiten / website & content 
Lid van het Schavotpiepke, Stadskanaal

Secretariaat NFP
Postbus 18
9530 AA Borger
✆ (00-31) / (0)6-22198124

✉@ secretaris
Algemeen lid bestuur.
Geert Landlust
    Lid van het Schavotpiepke, Stadskanaal.
Post via secretariaat
☏ 0598 620 498
✆(00-31) / (0)6-12969429
✉@ bestuurslid
rekening Stichting Nederlandse federatie voor Pijprokers: NL75 ABNA 0533 5572 16