Geachte pijprookvrienden en -vriendinnen,

Zojuist heeft het bestuur van de NFP het trieste bericht ontvangen dat Bas Both van het Dordts Pijproockersgilde is overleden.

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Hoogachtend,

Het bestuur van de NFP