Geachte pijprookvrienden en -vriendinnen,

Zojuist heeft het bestuur van de NFP het trieste bericht ontvangen dat Roel Toering van het pijprookgilde Henk Stuurop uit Sneek op 12 februari is overleden.

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Hoogachtend,

Het bestuur van de NFP