Een verrassend contact

Natuurlijk weet het NFP bestuur dat de website regelmatig wordt bekeken door derden – gelukkig niet alleen door de eigen pijprokers – dus er is brede maatschappelijke interesse!

Soms heeft een dergelijk bezoek aan de website een (bijzonder) vervolg, zeker wanneer er daadwerkelijk contact wordt gelegd.

(Citaat) Geachte NFP voorzitter, Voor mijn studie cultureel erfgoed ben ik samen met een studiegenoot onderzoek aan het doen naar immaterieel erfgoed. Onze interesse viel op “de cultuur van het pijproken”.
Dit zien wij steeds minder vaak om ons heen en vragen ons af hoe dit immaterieel erfgoed in stand wordt gehouden.
Indien mogelijk zouden wij u daarvoor graag spreken in de vorm van een interview. Wij hopen spoedig een bericht van u te vernemen
.

Welnu, het positieve antwoord van de voorzitter, heeft een inhoudelijk vervolg gekregen dankzij twee zeer gemotiveerde studenten van de “Reinwardt Academie” in Amsterdam.

Een vragenlijst met 27(!) punten diende als uitgangspunt voor een zeer geanimeerd, maar vooral diepgravend onderzoek van de studenten naar onze bijzondere erfgoed traditie.

Nu maar hopen dat het verslag een ruime voldoende heeft gescoord.