5 september 2021

Toespraak benoeming “Ambassadeur van de Cultuur van het Pijproken”.

Geachte mw. de wethouder van sport en duurzaamheid, NFP pijprokers uit binnen- en buitenland, andere belangstellenden / media vertegenwoordigers,

Een ding is zeker vandaag: het hedendaagse pijproken is de directe voortzetting van een eeuwenoud cultuurverschijnsel!  Echter, ondanks die rijke culturele historie raakt de pijp steeds meer uit het zicht en is heden ten dage vrijwel verdwenen uit het publieke domein.

Een groot aantal jaren heeft de Nederlandse Federatie voor Pijprokers (en hun voorgangers) de traditie gehad om een “pijproker van het jaar” te benoemen, een traditie die teruggaat tot 1972 . Naast ZK. Hoogheid Prins Bernhard sr. zijn er andere illustere namen te noemen zoals Rien Poortvliet, André van der Louw, Bert van der Veer (en meer recent) Fred Spijkers en Gerrit Holdijk. Echter, er is in de 21ste eeuw behoefte aan een breder perspectief, zeker nadat in Oktober 2015 “de cultuur van het pijproken” is geplaatst op de Inventaris Cultureel Immaterieel Erfgoed Nederland en daarmee een officiële erfgoed traditie is geworden.

Gelet op deze nieuwe ontwikkelingen heeft het NFP bestuur besloten het fenomeen “pijproker van het jaar” een nieuwe, hedendaagse identiteit te geven. De nieuwe naam werd zoals bekend: “Ambassadeur van de Cultuur van het Pijproken”.

De kern blijft dat de persoon het pijproken als een positieve attitude ervaart, maar het kernpunt voor de benoeming is het feit dat hij of zij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het zichtbaar maken van de erfgoedtraditie “de cultuur van het pijproken” in Nederland.

Begin Januari 2019 werd de eerste ambassadeur benoemd, te weten de tv. persoonlijkheid, de heer Joseph Estie (Kunst & Kitsch). Na (ruim) twee jaar benoemen wij vandaag zijn opvolger, een nieuwe ambassadeur, maar wie? (citaat) “Voor mij leven de objecten, kan ik genieten van de vorm, de functie en de schoonheid van een voorwerp, het verhaal er achter. Ik loop al 18 jaar rond in dit vak maar ontdek steeds weer nieuwe objecten, dat maakt het spannend”. Daaruit spreekt de liefde en de kennis voor het vak en dat is gebleken tijdens de tentoonstellingen in Dordrecht en Joure “de Kunst van het Genieten”. Wij (het NFP bestuur) zijn dan ook heel blij u allen te mogen voorstellen aan mw. Margreet van der Zee, conservator van Museum Joure, vanaf nu onze nieuwe (vrouwelijke) ambassadeur van “de Cultuur van het Pijproken” (applaus).

Naast de officiële oorkonde die mijn mede bestuurslid, de heer Landlust, u zo dadelijk gaat overhandigen, willen wij u ook een paar presentjes aanbieden. Het zal u niet verbazen, inhoudelijk en toepasselijk is het eerste cadeau dat  verborgen zit in deze koker. Over een paar uur komen ze op tafel in de grote wedstrijdtent, maar nu wordt de speciale jubileum pijp aan u als eerste overhandigd (uitpakken en kort toelichten / Goedewaagen).

Mag ik u verzoeken nu naar voren te komen om een en ander in ontvangst te nemen, maar eerst wil ik, samen met u allen, een luid “drie-werf-hoera” laten klinken voor onze nieuwe ambassadeur, mw. Margreet van der Zee (daarna overhandigen wijnpakket).

drs Cor C.N.Crans -voorzitter NFP- mail ccrans@planet.nl website www.pijprokers.nl / www.cipc.pipeclubs.com

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is nieuws_210905_b.gif