Een historische terugblik.

In 1952, ter gelegenheid van het ëënjarig bestaan van het pijprokersgilde “De Gesellighe Dampkring”
organiseerden zij een internationale pijprookwedstrijd tussen het oudste lid van het gilde, de heer (Opa) Klijzing en de heer Paul Spinola te Flint in de Verenigde Staten.

De inzet van de wedstrijd was de tittel “Wereldkampioen Pijproken 1952”.

Opa Klijzing wist de 3,3 gram tabak (thans 3 gram) gedurende een tijd van 93 minuten en 18 seconden brandende te houden tegen Spinola slechts 43 minuten.

Opa Klijzing verwierf dus de titel “Wereldkampioen Pijproken 1952”.

De wedstrijd stond onder controle van een internationaal samengestelde jury, terwijl deze unieke gebeurtenis door 76 journalisten, persfotografen, film- en radioreporters werd bijgewoond.
De Wereldomroep verzorgde vier uitzendingen naar Amerika en het geheel werd door 162 Amerikaanse radiozenders uitgezonden.


Die avond om 23.00 uur was er een directe telefoonverbinding tussen Purmerend en Amerika en dit dan in het jaar 1952. Een unieke gebeurtenis!


(tekst, met dank aan de heer Abercrombie)