23 juli 2021

ERFGOED Traditie: WIJZE LES van Jacob CATS.

Onderstaande fraaie ets van een tevreden pijproker stamt uit de “Sinne- en Minnebeelden” van de staatsman en dichter JACOB CATS (1577-1660). De prent werd gemaakt door Adriaen van de Venne. Van de Venne illustreerde meerdere bundels voor zijn vriend Cats, bundels die allen succesvol waren en meerdere drukken beleefden.

Beide heren behoorden tot de Middelburgse elite en het is daarom niet verwonderlijk dat de uitgever van de bundels eveneens was gevestigd in Middelburg. De 1ste druk van dit prachtige boekwerk verscheen, als separate bundel, in 1627. Deze afbeelding komt uit een der eerste drukken van het verzameld werk van Cats en is te dateren rond het jaar 1658. Beeld en tekst vormen samen een lofzang op het pijproken / de cultuur van het pijproken (en dat ruim 350 jaar geleden)!

(met dank aan de heer Quist te Dordrecht)