Gubbels deel 2

Deel 2. Heden.

Gubbels staat bekend om haar innovatieve ideeën op het gebied van marketing, techniek, ontwerp en vernieuwing.
Wat te denken van de speciale Amphora pijp (met Air Regulation System), het Porsche Design, de Bentley pijp en …..de Tattoo!
In 1989 kwam een groot samenwerking verbond tot stand tussen Gubbels (maker van de pijp) en DE (maker van de tabak).
Naast de normale “BigBen” pijpen werden er duizenden Tattoo pijpen geproduceerd.

In die tijd produceert Gubbels jaarlijks 120.000 pijpen en heeft het bedrijf 70 mensen in dienst.
Naast de productie van tabakspijpen is er de (zeer) lucratieve handel in rokersbenodigdheden zoals aanstekers en asbakken.
Tabakszaken zijn er op dat moment in overvloed en het warenhuis V&D is de grootste klant.

In de jaren negentig groeit de anti rook houding en doet de rijksoverheid er nog een negatief schepje boven op door middel van strenge beperkende maatregelingen.
Geniaal is dan de actie van Gubbels om de licentie van het Porsche Design te bemachtigen.
Het imago van de Porsche pijp blijkt magisch te zijn wanneer je spreekt over life style. Pijproken wordt een soort “verheven moment en innerlijke reflectie”
en de pijp is weer terug in het straatbeeld, zelfs verkrijgbaar als Duty Free product op Schiphol.

In 2012, Gubbels zit net in het nieuwe pand in Herten, gooit de bank de boel op slot.
De bank ziet geen toekomstperspectief meer voor deze vorm van ondernemen, een dolkstoot in de rug!
Maar Gubbels geeft niet op en weet voldoende middelen bij elkaar te krijgen voor een doorstart.
De nieuwe huisstijl wordt dat jaar met gejuich ontvangen op de internationale beurs in Dortmund.

Gubbels deel 3

Om nooit te vergeten: Gubbels, een monument waardig!

Deel 3. Toekomst.

Dan is er opeens het begrip “elektronisch roken”.
Meters rokersbenodigdheden in de tabakswinkels worden opgeofferd voor flesjes met vloeistof.
De gevolgen zijn rampzalig, de afzet van pijpen komt onder enorme druk te staan en er zijn simpelweg meer pijpen dan pijprokers.
Daarnaast komt er een wet- en regelgeving die het binnen- en buiten Europa bijna onmogelijk maakt om nog legaal rookwaren aan te bieden
en een afbeelding ter grootte van een postzegel op je website beboet de NVWA met € 4.500 boete!


Gelukkig heeft Gubbels altijd kunnen rekenen op mensen die met het bedrijf meedenken en de (opnieuw genoodzaakte) transitie vorm en inhoud hebben gegeven.
We schrijven inmiddels 2020 en de nieuwe locatie is Beegden, ook aan de Maas, maar aan de andere kant van de rivier.
De in 2015 gekochte machines voor pijpenragers draaien weer op volle toeren.
De pijpen productie komt ook weer op gang, kleinschalig van vorm met de nadruk op het unieke karakter van het product.
Het is de bedoeling op deze locatie ook particulieren te ontvangen (wat niet mogelijk was in Herten) en workshops te organiseren zodat kennis, ambacht en traditie kan worden gedeeld met een ieder die het maar wil horen (en zien)!
Tot slot is het woord aan Elbert Gubbels zelf. “De pijproker van vroeger, ofwel de consument van tabak, sterft uit.
Die pijproker kocht een pijp om tabak te gebruiken en die mocht vooral niet duur zijn. De (hedendaagse) genietende pijproker, iemand die heel bewust is van zijn / haar tabak moment, verdiept zich in het product en hetgeen wordt aangeboden.
Het speciale ritueel van het stoppen van de pijp en het aansteken van de tabak, dat moment voor jezelf, van rust en bedachtzaamheid, maakt pijproken tot een unieke ervaring”.

Het is voor de NFP een opdracht om de cultuur van het pijproken over te dragen aan volgende generaties. We denken met deze driedelige beschouwing over “Gubbels” een inhoudelijke bijdrage te leveren.

Een historische terugblik

Een historische terugblik.

In 1952, ter gelegenheid van het ëënjarig bestaan van het pijprokersgilde “De Gesellighe Dampkring”
organiseerden zij een internationale pijprookwedstrijd tussen het oudste lid van het gilde, de heer (Opa) Klijzing en de heer Paul Spinola te Flint in de Verenigde Staten.

De inzet van de wedstrijd was de tittel “Wereldkampioen Pijproken 1952”.

Opa Klijzing wist de 3,3 gram tabak (thans 3 gram) gedurende een tijd van 93 minuten en 18 seconden brandende te houden tegen Spinola slechts 43 minuten.

Opa Klijzing verwierf dus de titel “Wereldkampioen Pijproken 1952”.

De wedstrijd stond onder controle van een internationaal samengestelde jury, terwijl deze unieke gebeurtenis door 76 journalisten, persfotografen, film- en radioreporters werd bijgewoond.
De Wereldomroep verzorgde vier uitzendingen naar Amerika en het geheel werd door 162 Amerikaanse radiozenders uitgezonden.


Die avond om 23.00 uur was er een directe telefoonverbinding tussen Purmerend en Amerika en dit dan in het jaar 1952. Een unieke gebeurtenis!


(tekst, met dank aan de heer Abercrombie)

Pijproken en voetbal

PIJPROKEN en VOETBAL?!

Nu het Europees Kampioenschap Voetbal voor de deur staat vroeg ik mij af of het motief voetbal ook bij tabak- en rookartikelen is gebruikt. Het antwoord is bevestigend.
Als volkssport nummer ëën zijn er afbeeldingen te vinden op pijpen, verpakkingen, op plaatjes uitgegeven door tabaksfabrikanten en series sigarenbandjes. Wij beperken ons tot de eerste categorie: (tabaks)pijpen.


PIJPEN

Afbeeldingen op pijpen vinden we vooral in Engeland, de bakermat van het voetbal. De leukste modellen geven een spelmoment weer, een passing, een rush een dribbel. De Engelse pijpenfabrikanten, wetende dat de Engelsen dol op voetbal zijn hadden soms 6 modellen in hun verkoopcatalogus staan, in verschillende grootten geheel uit klei vervaardigd of met een mondstuk gemonteerd.
Een heel bijzondere Engelse pijp is de Giant, een grote pijp, niet zozeer bedoeld om te roken, maar gebruikt voor reclamedoeleinden met een lengte van 21.8 cm en een hoogte van 9.5 cm.

In Nederland heeft de pijpenfabriek Goedewaagen uit Gouda diverse kleipijpen gemaakt. We kennen de doelman in zijn doel, de pijp met het woord “Goal” en de bal aan de schoen.
Voetbalafbeeldingen komen ook op gegoten doorrokers voor. Na veelvuldig roken verscheen het plaatje naarmate de pijp bruiner werd. Bij luxere modellen werd een gekleurd plaatje voor het bakken op de kop gestreken,
en daarna met transparant glazuur voor de tweede keer gebakken. Deze pijp (zie plaatje spelmoment) werd door de fabriek van Van der Want & Barras omstreeks 1935 vervaardigd.

In Duitsland (Westerwald) werden ook voetbalpijpen geproduceerd.
Voornamelijk modellen die de schoen met voetbal uitbeeldden.
De fraaiste komt van de fabriek J. Schilz-Müllenbach uit Höhr waarbij je bij de “oude” leren bal de segmenten van de bal en de veter kunt waarnemen


Met dank(!) aan de schrijver de heer Fred Tijmstra / bron: St. SNT.

pijprokers op litho van Daumier..

Deze originele lithographie van Honoré Daumier werd rond 1855/58 ,
te herleiden aan het nummer naast het ‘HD’ monogram, het steennummer.

De prent werd gemaakt voor het politieke schandaalblad ‘Le Charivari’ (“Ketelmuziek”) het verscheen met flinke tussenpozen omdat uitgever Philippon en zijn beste tekenaar Daumier,
afwisselend in het gevang zaten wegens belediging van de magistratuur ….

De prenten werden naar idee en de actualiteit vormgegeven door Daumier, en van bijtende bijschriften voorzien door Philippon.

Deze prachtige pijprokersprent werd gemaakt voor een langlopende reeks prenten met de titel; “Les Beau Jours De La Vie” doorgaans werden deze geplaatst als het zoveelste verbod op politieke spotprenten was uitgevaardigd, en de verwende lezers toch prenten van Daumier, wensten.

Hij was ook in zijn dagen al felbegeerd en zeer verzamelwaardig. Deze uitgave heeft tekst aan de achterzijde en werd op ‘papier ordinaire’ gedrukt. Vóór de Charivari editie, verschenen er prenten zonder tekst op verso,
( sur blanc) op een betere papierkwaliteit ( papier mince) deze doen, al of niet gekleurd, enkele duizenden euro’s, en zelfs in de tijd van verschijnen al volwassen maandlonen.

Oirschot 2021

Oirschot 2021

27 juni 2021

Velen hebben het zich natuurlijk afgevraagd zal OIRSCHOT in 2021 wel kunnen plaatsvinden? Het antwoord kan nu met veel plezier worden gegeven: JA!

OIRSCHOT is een bijzondere stad voor de pijprokersgemeenschap in Nederland. Wie herinnert zich niet de prachtige plek, genaamd “het Hof van Solms”.

Dankzij de directeur / eigenaar Mark zijn wij daar jaar en dag meer dan welkom geweest met heel speciale momenten.

Wat te denken aan de officiële bekendmaking van de Koningspijp in 2015 die werd aangeboden aan de (toenmalige) burgemeester Ruud Severijns en later die maand aan de Koning zelf tijdens zijn wandeling door Dordrecht.

Nu, na een jaar het “Covid gedoe”, pakken we draad weer op en zijn we terug in OIRSCHOT op een nieuwe locatie: de “Hoeve 1827”.
Net buiten de stad, gelegen in het prachtige buitengebied “de Mortelen”, aan de Oude Grintweg 90 (5688 MB – Oirschot), ligt deze historische Brabantse verwennerij, in de volksmond beter bekend als Cafë “Vingerhoeds”.

Kort en goed, op zondag 5 september is elke pijproker (en aanhang) vanaf 11 uur meer dan welkom om met elkaar ons erfgoed- en cultuur festijn mee te vieren.
Bijzonder feit is dat de NFP op die dag haar 40 jarig jubileum zal vieren en de nieuwe ambassadeur van de cultuur van het pijproken bekend zal worden gemaakt.
Daarnaast wordt om 14.00 uur het startsein gegeven van het NK Kleipijproken (met een speciale NFP jubileum kleipijp).
LET OP: maximaal 50 deelnemers mogelijk (dus snel aanmelden) maar de jubileum pijp is die dag ook voor niet deelnemers te koop.

Meer details over het programma volgen op een later tijdstip via de NFP nieuwsbrief en natuurlijk deze NFP website.

ERFGOED Traditie: WIJZE LES van Jacob CATS.

23 juli 2021

ERFGOED Traditie: WIJZE LES van Jacob CATS.

Onderstaande fraaie ets van een tevreden pijproker stamt uit de “Sinne- en Minnebeelden” van de staatsman en dichter JACOB CATS (1577-1660). De prent werd gemaakt door Adriaen van de Venne. Van de Venne illustreerde meerdere bundels voor zijn vriend Cats, bundels die allen succesvol waren en meerdere drukken beleefden.

Beide heren behoorden tot de Middelburgse elite en het is daarom niet verwonderlijk dat de uitgever van de bundels eveneens was gevestigd in Middelburg. De 1ste druk van dit prachtige boekwerk verscheen, als separate bundel, in 1627. Deze afbeelding komt uit een der eerste drukken van het verzameld werk van Cats en is te dateren rond het jaar 1658. Beeld en tekst vormen samen een lofzang op het pijproken / de cultuur van het pijproken (en dat ruim 350 jaar geleden)!

(met dank aan de heer Quist te Dordrecht)


5-9-2021: Nieuwe Ambassadeur van het Pijproken

5 september 2021

Toespraak benoeming “Ambassadeur van de Cultuur van het Pijproken”.

Geachte mw. de wethouder van sport en duurzaamheid, NFP pijprokers uit binnen- en buitenland, andere belangstellenden / media vertegenwoordigers,

Een ding is zeker vandaag: het hedendaagse pijproken is de directe voortzetting van een eeuwenoud cultuurverschijnsel!  Echter, ondanks die rijke culturele historie raakt de pijp steeds meer uit het zicht en is heden ten dage vrijwel verdwenen uit het publieke domein.

Een groot aantal jaren heeft de Nederlandse Federatie voor Pijprokers (en hun voorgangers) de traditie gehad om een “pijproker van het jaar” te benoemen, een traditie die teruggaat tot 1972 . Naast ZK. Hoogheid Prins Bernhard sr. zijn er andere illustere namen te noemen zoals Rien Poortvliet, André van der Louw, Bert van der Veer (en meer recent) Fred Spijkers en Gerrit Holdijk. Echter, er is in de 21ste eeuw behoefte aan een breder perspectief, zeker nadat in Oktober 2015 “de cultuur van het pijproken” is geplaatst op de Inventaris Cultureel Immaterieel Erfgoed Nederland en daarmee een officiële erfgoed traditie is geworden.

Gelet op deze nieuwe ontwikkelingen heeft het NFP bestuur besloten het fenomeen “pijproker van het jaar” een nieuwe, hedendaagse identiteit te geven. De nieuwe naam werd zoals bekend: “Ambassadeur van de Cultuur van het Pijproken”.

De kern blijft dat de persoon het pijproken als een positieve attitude ervaart, maar het kernpunt voor de benoeming is het feit dat hij of zij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het zichtbaar maken van de erfgoedtraditie “de cultuur van het pijproken” in Nederland.

Begin Januari 2019 werd de eerste ambassadeur benoemd, te weten de tv. persoonlijkheid, de heer Joseph Estie (Kunst & Kitsch). Na (ruim) twee jaar benoemen wij vandaag zijn opvolger, een nieuwe ambassadeur, maar wie? (citaat) “Voor mij leven de objecten, kan ik genieten van de vorm, de functie en de schoonheid van een voorwerp, het verhaal er achter. Ik loop al 18 jaar rond in dit vak maar ontdek steeds weer nieuwe objecten, dat maakt het spannend”. Daaruit spreekt de liefde en de kennis voor het vak en dat is gebleken tijdens de tentoonstellingen in Dordrecht en Joure “de Kunst van het Genieten”. Wij (het NFP bestuur) zijn dan ook heel blij u allen te mogen voorstellen aan mw. Margreet van der Zee, conservator van Museum Joure, vanaf nu onze nieuwe (vrouwelijke) ambassadeur van “de Cultuur van het Pijproken” (applaus).

Naast de officiële oorkonde die mijn mede bestuurslid, de heer Landlust, u zo dadelijk gaat overhandigen, willen wij u ook een paar presentjes aanbieden. Het zal u niet verbazen, inhoudelijk en toepasselijk is het eerste cadeau dat  verborgen zit in deze koker. Over een paar uur komen ze op tafel in de grote wedstrijdtent, maar nu wordt de speciale jubileum pijp aan u als eerste overhandigd (uitpakken en kort toelichten / Goedewaagen).

Mag ik u verzoeken nu naar voren te komen om een en ander in ontvangst te nemen, maar eerst wil ik, samen met u allen, een luid “drie-werf-hoera” laten klinken voor onze nieuwe ambassadeur, mw. Margreet van der Zee (daarna overhandigen wijnpakket).

drs Cor C.N.Crans -voorzitter NFP- mail ccrans@planet.nl website www.pijprokers.nl / www.cipc.pipeclubs.com

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is nieuws_210905_b.gif