pijprokers op litho van Daumier..

Deze originele lithographie van Honoré Daumier werd rond 1855/58 ,
te herleiden aan het nummer naast het ‘HD’ monogram, het steennummer.

De prent werd gemaakt voor het politieke schandaalblad ‘Le Charivari’ (“Ketelmuziek”) het verscheen met flinke tussenpozen omdat uitgever Philippon en zijn beste tekenaar Daumier,
afwisselend in het gevang zaten wegens belediging van de magistratuur ….

De prenten werden naar idee en de actualiteit vormgegeven door Daumier, en van bijtende bijschriften voorzien door Philippon.

Deze prachtige pijprokersprent werd gemaakt voor een langlopende reeks prenten met de titel; “Les Beau Jours De La Vie” doorgaans werden deze geplaatst als het zoveelste verbod op politieke spotprenten was uitgevaardigd, en de verwende lezers toch prenten van Daumier, wensten.

Hij was ook in zijn dagen al felbegeerd en zeer verzamelwaardig. Deze uitgave heeft tekst aan de achterzijde en werd op ‘papier ordinaire’ gedrukt. Vóór de Charivari editie, verschenen er prenten zonder tekst op verso,
( sur blanc) op een betere papierkwaliteit ( papier mince) deze doen, al of niet gekleurd, enkele duizenden euro’s, en zelfs in de tijd van verschijnen al volwassen maandlonen.

Oirschot 2021

Oirschot 2021

27 juni 2021

Velen hebben het zich natuurlijk afgevraagd zal OIRSCHOT in 2021 wel kunnen plaatsvinden? Het antwoord kan nu met veel plezier worden gegeven: JA!

OIRSCHOT is een bijzondere stad voor de pijprokersgemeenschap in Nederland. Wie herinnert zich niet de prachtige plek, genaamd “het Hof van Solms”.

Dankzij de directeur / eigenaar Mark zijn wij daar jaar en dag meer dan welkom geweest met heel speciale momenten.

Wat te denken aan de officiële bekendmaking van de Koningspijp in 2015 die werd aangeboden aan de (toenmalige) burgemeester Ruud Severijns en later die maand aan de Koning zelf tijdens zijn wandeling door Dordrecht.

Nu, na een jaar het “Covid gedoe”, pakken we draad weer op en zijn we terug in OIRSCHOT op een nieuwe locatie: de “Hoeve 1827”.
Net buiten de stad, gelegen in het prachtige buitengebied “de Mortelen”, aan de Oude Grintweg 90 (5688 MB – Oirschot), ligt deze historische Brabantse verwennerij, in de volksmond beter bekend als Cafë “Vingerhoeds”.

Kort en goed, op zondag 5 september is elke pijproker (en aanhang) vanaf 11 uur meer dan welkom om met elkaar ons erfgoed- en cultuur festijn mee te vieren.
Bijzonder feit is dat de NFP op die dag haar 40 jarig jubileum zal vieren en de nieuwe ambassadeur van de cultuur van het pijproken bekend zal worden gemaakt.
Daarnaast wordt om 14.00 uur het startsein gegeven van het NK Kleipijproken (met een speciale NFP jubileum kleipijp).
LET OP: maximaal 50 deelnemers mogelijk (dus snel aanmelden) maar de jubileum pijp is die dag ook voor niet deelnemers te koop.

Meer details over het programma volgen op een later tijdstip via de NFP nieuwsbrief en natuurlijk deze NFP website.

ERFGOED Traditie: WIJZE LES van Jacob CATS.

23 juli 2021

ERFGOED Traditie: WIJZE LES van Jacob CATS.

Onderstaande fraaie ets van een tevreden pijproker stamt uit de “Sinne- en Minnebeelden” van de staatsman en dichter JACOB CATS (1577-1660). De prent werd gemaakt door Adriaen van de Venne. Van de Venne illustreerde meerdere bundels voor zijn vriend Cats, bundels die allen succesvol waren en meerdere drukken beleefden.

Beide heren behoorden tot de Middelburgse elite en het is daarom niet verwonderlijk dat de uitgever van de bundels eveneens was gevestigd in Middelburg. De 1ste druk van dit prachtige boekwerk verscheen, als separate bundel, in 1627. Deze afbeelding komt uit een der eerste drukken van het verzameld werk van Cats en is te dateren rond het jaar 1658. Beeld en tekst vormen samen een lofzang op het pijproken / de cultuur van het pijproken (en dat ruim 350 jaar geleden)!

(met dank aan de heer Quist te Dordrecht)


5-9-2021: Nieuwe Ambassadeur van het Pijproken

5 september 2021

Toespraak benoeming “Ambassadeur van de Cultuur van het Pijproken”.

Geachte mw. de wethouder van sport en duurzaamheid, NFP pijprokers uit binnen- en buitenland, andere belangstellenden / media vertegenwoordigers,

Een ding is zeker vandaag: het hedendaagse pijproken is de directe voortzetting van een eeuwenoud cultuurverschijnsel!  Echter, ondanks die rijke culturele historie raakt de pijp steeds meer uit het zicht en is heden ten dage vrijwel verdwenen uit het publieke domein.

Een groot aantal jaren heeft de Nederlandse Federatie voor Pijprokers (en hun voorgangers) de traditie gehad om een “pijproker van het jaar” te benoemen, een traditie die teruggaat tot 1972 . Naast ZK. Hoogheid Prins Bernhard sr. zijn er andere illustere namen te noemen zoals Rien Poortvliet, André van der Louw, Bert van der Veer (en meer recent) Fred Spijkers en Gerrit Holdijk. Echter, er is in de 21ste eeuw behoefte aan een breder perspectief, zeker nadat in Oktober 2015 “de cultuur van het pijproken” is geplaatst op de Inventaris Cultureel Immaterieel Erfgoed Nederland en daarmee een officiële erfgoed traditie is geworden.

Gelet op deze nieuwe ontwikkelingen heeft het NFP bestuur besloten het fenomeen “pijproker van het jaar” een nieuwe, hedendaagse identiteit te geven. De nieuwe naam werd zoals bekend: “Ambassadeur van de Cultuur van het Pijproken”.

De kern blijft dat de persoon het pijproken als een positieve attitude ervaart, maar het kernpunt voor de benoeming is het feit dat hij of zij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het zichtbaar maken van de erfgoedtraditie “de cultuur van het pijproken” in Nederland.

Begin Januari 2019 werd de eerste ambassadeur benoemd, te weten de tv. persoonlijkheid, de heer Joseph Estie (Kunst & Kitsch). Na (ruim) twee jaar benoemen wij vandaag zijn opvolger, een nieuwe ambassadeur, maar wie? (citaat) “Voor mij leven de objecten, kan ik genieten van de vorm, de functie en de schoonheid van een voorwerp, het verhaal er achter. Ik loop al 18 jaar rond in dit vak maar ontdek steeds weer nieuwe objecten, dat maakt het spannend”. Daaruit spreekt de liefde en de kennis voor het vak en dat is gebleken tijdens de tentoonstellingen in Dordrecht en Joure “de Kunst van het Genieten”. Wij (het NFP bestuur) zijn dan ook heel blij u allen te mogen voorstellen aan mw. Margreet van der Zee, conservator van Museum Joure, vanaf nu onze nieuwe (vrouwelijke) ambassadeur van “de Cultuur van het Pijproken” (applaus).

Naast de officiële oorkonde die mijn mede bestuurslid, de heer Landlust, u zo dadelijk gaat overhandigen, willen wij u ook een paar presentjes aanbieden. Het zal u niet verbazen, inhoudelijk en toepasselijk is het eerste cadeau dat  verborgen zit in deze koker. Over een paar uur komen ze op tafel in de grote wedstrijdtent, maar nu wordt de speciale jubileum pijp aan u als eerste overhandigd (uitpakken en kort toelichten / Goedewaagen).

Mag ik u verzoeken nu naar voren te komen om een en ander in ontvangst te nemen, maar eerst wil ik, samen met u allen, een luid “drie-werf-hoera” laten klinken voor onze nieuwe ambassadeur, mw. Margreet van der Zee (daarna overhandigen wijnpakket).

drs Cor C.N.Crans -voorzitter NFP- mail ccrans@planet.nl website www.pijprokers.nl / www.cipc.pipeclubs.com

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is nieuws_210905_b.gif